Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành phần khung xương nhà là 05 năm ( Năm năm )Phần hoàn thiện là 01 năm(một năm không bảo hành hư hỏng vật tư hoàn thiện) kể từ ngày ngiệm thu bàn giao công trình.

Bên khách hàng sẽ giữ lại 10.000.000đ (Mười triệu đồng), trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch xây nhà trọn gói thì khách hàng sẽ giữ lại là 20.000.000 (Hai mươi triệu) sau khi hết thời gian 12 tháng từ khi bàn giao công trình cho bên khách hàng, trong vòng 5 ngày làm việc thì bên khách hàng sẽ hoàn trả lại cho Xây Dựng Thịnh Phát.

Trong thời gian bảo hành công trình, nội dung công việc theo Phụ lục hợp đồng đính kèm nếu công trình có hư hỏng, do lỗi kĩ thuật của đơn vị thi công như: bong tróc,….thì khách hàng phải thông báo cho Xây Dựng Thịnh Phát, chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì công ty phải đưa nhân viên của mình xuống sửa chữa lại công trình và không được thanh toán bất kì chi phí nào.

Trong thời gian bảo hành công trình nếu có bất kì hư hỏng nào do lỗi của bên khách hàng gây ra trong quá trình sử dụng thiết bị thì bên khách hàng phải chịu chi phí sửa chữa.