Văn bản pháp lý

Sửa nhà có cần xin phép của ai hay không?

Sửa nhà có cần xin phép của ai hay không?