Công trình thực hiện

Thi công xây nhà trọn gói Quận Bình Tân – Anh Phong

Thi công xây nhà trọn gói Quận Bình Tân – Anh Phong

Thi công xây nhà phần thô H Hóc Môn – Anh Quyền

Thi công xây nhà phần thô H Hóc Môn – Anh Quyền

Thi công xây dựng phần thô Quận 9 – Chú Xoàn

Thi công xây dựng phần thô Quận 9 – Chú Xoàn

Công trình xây dựng biệt thự Quận 2  – Chị Thảo

Công trình xây dựng biệt thự Quận 2 – Chị Thảo

Công trình xây dựng biệt thự Quận 2 – Cô Hương

Công trình xây dựng biệt thự Quận 2 – Cô Hương

Thi công xây nhà có tầng hầm bằng tấm 3D panel Quận 12 – Chú Lam

Thi công xây nhà có tầng hầm bằng tấm 3D panel Quận 12 – Chú Lam

Thi công xây nhà phân thô Quận Tân Phú – Anh Đức

Thi công xây nhà phân thô Quận Tân Phú – Anh Đức

Thi công xây dựng nhà phần thô Bình Tân – Anh Ngà

Thi công xây dựng nhà phần thô Bình Tân – Anh Ngà

Thi công xây nhà phần thô quận 8 – Anh Lộc

Thi công xây nhà phần thô quận 8 – Anh Lộc

Thi công xây nhà phần thô quận 8 – Chú Chính

Thi công xây nhà phần thô quận 8 – Chú Chính

Thi công xây dựng nhà trọn gói Quận 12 – Anh Long

Thi công xây dựng nhà trọn gói Quận 12 – Anh Long

Thi công trọn gói quận Bình Tân – Anh Sơn

Thi công trọn gói quận Bình Tân – Anh Sơn